Donate Us

Help Nature Our Furture Generation by Joining Hands with AYEYARWADY FOUNDATION

မျိုးဆက်သစ်တို့ အနာဂတ်လှပစေဖို့  ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း နှင့်လက်တွဲကူညီကြပါစို့

ဆက်သွယ်ရန်

နံပါတ်(၁၂၃)၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ်- (၉၅၁) ၂၅၅၈၁၉ ~ ၃၈၊ ဖက်စ်- (၉၅၁)၂၅၅၈၄၄ Email:       info@ayeyarwadyfoundation.org Website:    www.ayeyarwadyfoundation.org Facebook:  www.facebook.com/ayeyarwadyfoundation

တည်နေရာ